Tehniliste andmete tabel: EKCB-CV3

EKCB07CAV3
Korpus Colour   Valge
  Materjal   Krunditud plekk
Mõõtmed Seade Kõrgus mm 360
    Laius mm 340
    Sügavus mm 97.0
  Pakitud seade Kõrgus mm 406
    Laius mm 392
    Sügavus mm 136
Kaal Seade kg 4.00
  Pakitud seade kg 5.00
Pakend Material   Papp, EPS
Töövahemik Sisepaigaldus Keskkond Min ° CDB 5.00
      Max ° CDB 35.0
Paigalduskoht Sees
Power supply Faas   1~
  Sagedus Hz 50
  Pinge V 230
  Pingevahemik Min % -10
    Max % 10
IP class IP   IP X0B
Current Recommended fuses A 10
Elektriline küttekeha Vool, varuküttekeha + küttevõimendi (EKHW* mudelid) Ssc miinimumväärtus *V3   Vt märkus 1
Küttevõimendi Elektritoide Faas   1~
    Sagedus Hz 50
    Pinge V 230
Elektriühendused For power supply Quantity   3G
    Remark   Kaabli läbimõõt 2,5 mm2
  Sidekaabel Kogus   3
    Märkus   Minimaalne kaabli läbimõõt 0,75 mm2, max pikkus 3 m, Vt märkust 2
  Eelistuslik energiavarustus (kWh) Kogus   Signaal: 2
    Märkus   Signaal: 0,75 mm² kuni 1,25 mm² (max pikkus 50 m)
  Sooja tarbevee pump Kogus   2
    Märkus   Minimaalselt 0,75 mm²
  Varuküttekeha elektritoite jaoks Märkus   Vt kasutusjuhendit või joonist 4D097266
  Toiteühenduse jaoks lisavarustusse kuuluvale mudelile *KHW* Kogus   2 + GND
    Märkus   maksimaalne töövool: 13 A
  Toiteühenduse jaoks lisavarustusse kuuluvale mudelile *KHW* + Q2L Kogus   4 + GND
    Märkus   Kaabli läbimõõt 2,5 mm2
  Ühendamiseks Q1L-ga (varukütteseadme komplekti termokaitse) Kogus   2
    Märkus   Minimaalne kaabli läbimõõt 0,75 mm2, max pikkus: 10 m
  Ühendamiseks R2T-ga (varukütteseadme termistor) Kogus   2
    Märkus   Minimaalne kaabli läbimõõt 0,75 mm2, max pikkus: 10 m
  Ühendamiseks R5T-ga Kogus   2
    Märkus   Valikvarustusse kuuluva boileriga on kaasas juhe
  Ühendamiseks A3P-ga Kogus   Olenevalt termostaadi tüübist, vt paigaldusjuhendit
    Märkus   Pinge 230 V / Maksimumvool: 100 mA / Miinimumvool 0,75 mm²
  Ühendamiseks M3S-ga Kogus   3
    Märkus   Pinge: 230 V / max voolutugevus: 100 mA / min 0,75 mm², Vt märkus 3
  Ühendamiseks varukütteseadme komplekti ühendusega (juhtplokist) Kogus   3V3: 2 juhet, 9W1: 3 juhet
    Märkus   Minimaalne kaabli läbimõõt 0,75 mm2, max pikkus: 10 m
  Välisseadmega ühendamiseks Kogus   8
    Märkus   2 juhet: minimaalne kaabli läbimõõt 0,75 mm², maksimaalne pikkus: 20 m, 2 juhet: minimaalne kaabli läbimõõt 0,75 mm², maksimaalne pikkus: 500 m, 4 juhet: 230 V
  Kasutajaliidesega ühendamiseks Kogus   2
    Märkus   100 mA, 0,75 mm² kuni 1,25 mm² (max pikkus 500 m)
  Ühendamiseks lisavarustuse hulka kuuluva FWXV*-ga (nõutav sisend ja väljund) Kogus   4
    Märkus   100 mA, min 0,75 mm²
Nõuded kaablile Jahutus-/soojendusväljund Juhtmete arv   2.00
    Maksimaalne töövool A Minimaalne kaabli läbimõõt 0,75 mm2
Märkused Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.
  *KCB*C* ja *K2CB*C* vahel
  Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele