EHBH04CB3V EHBH08CB3V EHBH08CB9W EHBH11CB3V EHBH11CB9W EHBH16CB9W EHBH16CB3V
Korpus Colour   Valge Valge Valge Valge Valge Valge Valge
  Materjal   Krunditud plekk Krunditud plekk Krunditud plekk Krunditud plekk Krunditud plekk Krunditud plekk Krunditud plekk
Mõõtmed Seade Kõrgus mm 890 890 890 890 890 890 890
    Laius mm 480 480 480 480 480 480 480
    Sügavus mm 344 344 344 344 344 344 344
Kaal Seade kg 41 43 45 43 44 45 44
PED Category   Art 3 §3, Vt märkus 1 I kategooria, Vt märkus 1 I kategooria, Vt märkus 1 Art 3 §3, Vt märkus 1 Art 3 §3, Vt märkus 1 Art 3 §3, Vt märkus 1 Art 3 §3, Vt märkus 1
Müratase Nom dBA 40 (4) 40 (4) 40 (4) 41 (4) 41 (4) 44 (4) 44 (4)
Helirõhu tase Nom dBA 26 (5) 26 (5) 26 (5) 27 (5) 27 (5) 30 (5) 30 (5)
Töövahemik Küte Vee pool Min °C 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6)
      Max °C 55 55 55 55 (7) 55 (7) 55 (7) 55 (7)
Power supply Nimetus   Vt märkust 8 Vt märkust 8 Vt märkust 8 Vt märkust 9 Vt märkust 9 Vt märkust 9 Vt märkust 9
Elektriline küttekeha Elektritoide Nimetus   3V3 3V3 9W 3V3 9W 9W 3V3
    Faas   1~ 1~ Vt kasutusjuhendit või joonist 4D097266 1~ Vt kasutusjuhendit või joonist 4D097266 Vt kasutusjuhendit või joonist 4D097266 1~
    Sagedus Hz 50 50 50 50 50 50 50
    Pinge V 230 230   230     230
Elektriühendused Kasutajaliidesega ühendamiseks Kogus   2 2 2 2 2 2 2
    Märkus   0,75 mm² kuni 1,25 mm² (max pikkus 500 m) 0,75 mm² kuni 1,25 mm² (max pikkus 500 m) 0,75 mm² kuni 1,25 mm² (max pikkus 500 m) 0,75 mm² kuni 1,25 mm² (max pikkus 500 m) 0,75 mm² kuni 1,25 mm² (max pikkus 500 m) 0,75 mm² kuni 1,25 mm² (max pikkus 500 m) 0,75 mm² kuni 1,25 mm² (max pikkus 500 m)
Märkused PED-seadme kategooria: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6. PED-seadme kategooria: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6. PED-seadme kategooria: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6. PED-seadme kategooria: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6. PED-seadme kategooria: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6. PED-seadme kategooria: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6. PED-seadme kategooria: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.
  Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis). Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis). Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis). Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis). Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis). Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis). Tööpiirkond laieneb väiksematele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbal. (Mitte käivitamisel, BUH režiimis, ega sulatusrežiimis).
  S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak S.h torustik + PHE + varuküttekeha; v.a paisupaak
  DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C) DB/WB 7 °C / 6 °C-LWC 35 °C (DT=5 °C)
  Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus. Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus. Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus. Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus. Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus. Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus. Helirõhutaset mõõdetakse kajavabas ruumis seadmest 1 m kaugusel. See on suhteline väärtus, mis sõltub kaugusest ja akustilisest keskkonnast.Mainitud helirõhutase on maksimaalne võimalik väärtus seadme töövahemikus.
  15 °C–25 °C: ainult BUH, ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal 15 °C–25 °C: ainult BUH, ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal 15 °C–25 °C: ainult BUH, ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal 15 °C–25 °C: ainult BUH, ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal 15 °C–25 °C: ainult BUH, ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal 15 °C–25 °C: ainult BUH, ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal 15 °C–25 °C: ainult BUH, ei tööta soojuspumbana = kasutuselevõtu ajal
  > 50 °C BSH ainult, soojuspump ei tööta > 50 °C BSH ainult, soojuspump ei tööta > 50 °C BSH ainult, soojuspump ei tööta Vaadake talitlusvahemikke, et näha erinevuse mudelite *RHQ* ja *RLQ* vahel Vaadake talitlusvahemikke, et näha erinevuse mudelite *RHQ* ja *RLQ* vahel Vaadake talitlusvahemikke, et näha erinevuse mudelite *RHQ* ja *RLQ* vahel Vaadake talitlusvahemikke, et näha erinevuse mudelite *RHQ* ja *RLQ* vahel
  Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk. Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk. Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk. > 50 °C BSH ainult, soojuspump ei tööta > 50 °C BSH ainult, soojuspump ei tööta > 50 °C BSH ainult, soojuspump ei tööta > 50 °C BSH ainult, soojuspump ei tööta
  Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta. Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta. Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta. Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk. Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk. Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk. Hüdroboksi toitest võimsamat toidet on tarvis ainult varuküttekeha jaoks. Hüdroboksi lülitikarp ja pump ühendatakse välisseadmega. Lisavarustusse kuuluval tarbeveeboileril on eraldi toiteplokk.
  Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta. Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta. Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta. Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.
        Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele Läbimõõt ja tüüp valida vastavalt riiklikele ja kohalikele normidele